„Cnesa“ Oktatási és Művelődési Intézmény
Kanjiža, 24420 Kanjiža

Kanjiža, 24420 Kanjiža

Az 1958-ban alapították meg azzal a céllal, hogy intézményes keretet biztosítson a felnõttoktatásnak. Az intézmény fõ tevékenységi köre a felnõttképzés maradt, de emellett még más szervezeti egységeket is felölel, mint például: az Info Tv-t, melynek alapvetõ célja a közszolgálatiság és a tájékoztatás, a mozit, Dobó Tihamér Képtár, a Mûvészetek Házát (színház) és az Alkotóházat, amely a Tisza Néptáncegyesületnek és az Ozoray Árpád Mûvelõdési Egyesület különbözõ szakágainak (mint pl. amatõr festõk, hímzõ szakosztály, Cifraszûr asszonykórus, amatõr színjátszók, stb.) ad otthont.